W  RAMACH  PROJEKTU  WARSZAWA  DLA  KOBIET, 
W  2011  ROKU  ZREALIZOWAŁEM   SERIE  SESJI  DOKUMENTALNYCH