W  MAGAZYNIE  WPROST  OD  ROKU  2014  ZOSTAŁA  OPUBLIKOWANA  SERIA  ARTYKUŁÓW  Z  UŻYCIEM  FOTOGRAFII  MOJEGO  AUTORSTWA