DLA  UNIWERSYTETU  WARSZAWSKIEGO  OD  2011  ROKU  REALIZUJE  ZDJECIA  PORTRETOWE  KADRY  NAUKOWEJ

mgr Micha³ Karpinski

mgr Joanna Oracz