DLA  URZĘDU  DOZORU  TECHNICZNEGO  ZREALIZOWAŁEM  PROJEKT  FOLDERU  REKLAMOWEGO