TVP  WARSZAWA  W  ROKU  2011  ZILUSTROWAŁA  MOIMI  FOTOGRAFIAMI  MATERIAŁ  FILMOWY