DLA  FIRMY  TOMATILLO  W  ROKU  2011  ZREALIZOWAŁEM  SESJĘ  FOTOGRAFICZNĄ  WNĘTRZ