DLA  TMB  SOLUTIONS  OD  ROKU  2013  REALIZUJ   ZDJ CIA  PROMOCYJNE  I  REPORTERSKIE