W  MAGAZYNIE  SPORT  W  ROKU  2014  ZOSTAŁY  OPUBLIKOWANE  ARTYKUŁY  Z  UŻYCIEM  FOTOGRAFII  MOJEGO  AUTORSTWA