DLA  ŚRODOWISKOWEGO  LABORATORIUM  CIĘŻKICH  JONÓW  UNIWERSYTETU  WARSZAWSKIEGO
OD  2012  ROKU  REALIZUJE  ZDJĘCIA  PROMOCYJNE  ORAZ  DOKUMENTALNE