DLA  POLSKIEGO  TOWARZYSTWA  TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
W  ROKU  2011  ZREALIZOWAŁEM  ZDJĘCIA  DOKUMENTALNE  WRĘCZENIA  ODZNACZEŃ  ZASŁUŻONYM  DZIAŁACZOM