DLA  INSTYTUTU  BIOLOGII  DOŚWIADCZALNEJ  im. M. NENCKIEGO  PAN
OD  2011  ROKU  WYKONUJĘ  SESJE  PORTRETOWE  KADRY  NAUKOWEJ

dr Witold Konopka

pracownia prof. Urszuli Wojdy

badania dra Tomasza Wilanowskiego

pracownia dra Artura Marchewki

badania prof. Leszka Kaczmarskiego

badania mgr Małgorzaty Sielskiej

laboratoria prof. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek

dr Tytus Bernaś

badania dr Agnieszki Walczak

badania dr Anny Wasik

<

prof. Elżbieta Szeląg  &  prof. Małgorzata Węsierska

dr Dorota Włoga

dr Artur Czupryn