DLA  NARODOWEGO  CENTRUM  BADAŃ  JĄDROWYCH
OD  2012  ROKU  WYKONUJĘ  SESJE  PORTRETOWE  KADRY  NAUKOWEJ