W  MAGAZYNIE  MLODY  TECHNIK  OD  ROKU  2010  ZOSTAŁA  OPUBLIKOWANA  SERIA  ARTYKUŁÓW  Z  UŻYCIEM  FOTOGRAFII  MOJEGO  AUTORSTWA