DLA  RADY  MIASTA  WARSZAWY, W  RAMACH  UMOWY  RAMOWEJ,  OD  2008  ROKU  REALIZUJ  
PORTRETOWE  SESJE  FOTOGRAFICZNE  RADNYCH,  ZDJ CIA  DOKUMENTALNE  ORAZ  PROMOCYJNE