DLA  PENSJONATU  MARINA DIANA  W  2009  ROKU  ZREALIZOWAŁEM  SERIĘ  SESJI  FOTOGRAFICZNYCH  WNĘTRZ