DLA  KLUBU  STYPENDYSTÓW  FUNDACJI  NA  RZECZ  NAUKI  POLSKIEJ 
OD  2011  ROKU  REALIZUJĘ  SESJE  DOKUMENTALNE