DLA  FIRMY  COMPAS  W  2013  ROKU  ZREALIZOWAŁEM  ZDJĘCIA
DOKUMENTALNE  Z  PREZENTACJI  NOWOCZESNYCH  FORM  KOMUNIKACJI  MEDIALNEJ