DLA  CHATY  PIRATA  W  LATACH  2009-2010  PRZYGOTOWYWAŁEM  KOMPLEKSOWY  SYSTEM  IDENTYFIKACJI  WIZUALNEJ