DLA  CENTRUM   BADAĐ   KOSMICZNYCH   POLSKIEJ   AKADEMII   NAUK
OD  2011  ROKU  REALIZUJE  ZDJ╩CIA  PROMOCYJNE