DLA  SKLEPU  A4 STUDIO  ZREALIZOWAŁEM  ULOTKĘ  REKLAMOWĄ  Z  UŻYCIEM  WŁASNYCH  FOTOGRAFII